This site uses cookies. By using it you agree to their use in accordance with current browser settings .
I accept

Loading...


Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalVOORWAARDEN VOOR HET OPSTARTEN EN HET VOEREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN.

Send Print Download added: | 2015-05-04 00:00:00

De belangrijkste akten op het gebied van de economische wetten zijn: Wetboek van handelsvennootschappen , Wetboek van civiele vennootschappen en de Wet op de vrijheid van economische activiteiten van 02.07.2004.

         Wie kan in Polen economische activiteiten ontplooien?

  1. Staatsburgers van de Republiek Polen.
  2. Burgers van de lidstaten van de Europese Unie en de EFTA (Europese Vrijhandelsassociatie EVA )  - partijen in het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte worden op dezelfde wijze  behandeld als Poolse staatsburgers. De vrijheid van economische activiteiten heeft betrekking zowel op personen die een eenmanszaak beginnen  als op bedrijven welke in de vorm van een vennootschap (spółka) handelen.
  3. Het is burgers van andere staten (dus niet EU of EVA) slechts toegestaan de volgende vennootschapen op te richten: een commanditaire vennootschap, een commanditaire vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap. Er wordt een uitzondering gemaakt voor buitenlanders met een vaste woonplaats in Polen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning of een vluchtelingenstatus. Voor hen gelden dezelfde rechten als voor  Poolse ingezetenen.
  4. Een buitenlandse ondernemer die in Polen economische activiteiten voert wordt  aangeduid als buitenlands persoon.Downloads

Wie kan in Polen economische activiteiten ontplooien ?
doc | 156 KB
Download

Selected
Polish companies offers

oferta TBZ dentysta

oferta TBZ dentysta
Polska - Toruń 2021-03-02 Added:Maciej Lutnik Health and Medicine See offer
Polska - Toruń 2021-03-02 Added:Maciej Lutnik Health and Medicine See offer
Polska - Toruń 2021-03-02 Added:Maciej Lutnik Health and Medicine See offer

See more offers