Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzego wymaga fiskus

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-15 11:36:26
holandia, prawo, podatki

System podatkowy w Niderlandach jest mało przejrzysty i skomplikowany.

 

 

Rodzaje podatków:

  • dochodowy - inkomstenbelasting
  • obrotowy - omzetbelasting
  • od zysków
  • podatek od wynagrodzeń - loonbelasting
  • podatki pośrednie
  • podatki gminne
  • podatki środowiskowe

 

Aby uzyskać wiążącą informację, ile i jake podatki firma ma zapłacić, warto zasięgnąć porady w urzędzie skarbowym lub u doradcy podatkowego.

Przedsiębiorca, lub jego doradca podatkowy, może to zrobić przez internet skorzystając z systemu SBR-standaard (Standard Business Reporting). Hasła do strony internetowej przesyła przedsiębiorcom urząd skarbowy.

Zapominalskim fiskus w odpowiednim czasie (pismem lub smsem) przypomnina o zbliżającym się terminie złożenia zeznania podatkowego i podaje nieprzekraczalny termin, w którym należy tego obowiązku dopełnić.

W przypadku trudności finansowych przedsiębiorstwa i niemożności opłacenia nałożonego podatku można zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o odroczenie płatności lub rozłożenie jej na dogodne raty.

 

Podatek dochodowy

 

W Niderlandach istnieją trzy kategorie opodatkowania od dochodu.

1. Dochody podlegające opodatkowaniu z pracy i z własności domu: stawka progresywna wynosi od 36,25 proc. do 52 proc. i zawiera składki na ubezpieczenie społeczne.

2. Dochody podlegające opodatkowaniu z tytułu posiadania znaczących udziałów (tzn. wtedy, gdy osoba samodzielnie lub z partnerem czy małżonkiem, posiada 5 proc. lub więcej akcji w spółce akcyjnej (NV) czy udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (BV). Przy dochodach do 250.000 euro stawka podatkowa wynosi 22 proc. Jeśli dochód jest większy niż 250.000 euro stawka wynosi 25 proc.

3. Dochody podlegające opodatkowaniu pochodzące z oszczędności i inwestycji.

Stawka wynosi 30 proc. i pobierana jest ze stałego ryczałtowego oprocentowania stanowiącego 4 proc. od całego majątku netto, bez względu na rzeczywiste odsetki. Wartość netto jest równowartością, w skład której wchodzą wkłady oszczędnościowe, przychody z wynajęcia nieruchomości i akcji itp. po odciągnięciu wierzytelności. Podstawą do obliczenia jest średnie saldo danego roku, a daty bazowe to 1 stycznia i 31 grudnia. Podatek jest pobierany od majątku powyżej 20.014 euro.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

Łącznie z podatkiem dochodowym organy skarbowe pobierają składki na ubezpieczenie społeczne (emeryturę, świadczenia na wypadek śmierci, nadzwyczajne koszty leczenia i świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem. Wszystkie składki są uiszczane łącznie.

 

Podatek od wynagrodzeń (loonbelasting)

 

Pobór podatku dokonywany jest w momencie osiągnięcia przychodu. Pracodawca wstrzymuje kwotę należnego podatku oraz składkę na ubezpieczenie społeczne i przekazuje je do urzędu podatkowego.

 

Podatek od dywidendy

 

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej (nid. naamloze vennootschap - NV) lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nid. besloten vennootschap - BV) składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki (akcjonariuszami). Mają oni prawo do udziału w zyskach firmy.

Jego część spółka może wypłacać akcjonariuszom w postaci dywidendy. Musi jednak potrącać im należny podatek i przelać go na konto holenderskiego fiskusa. Ma to zagwarantować pobór podatków od osób i podmiotów zagranicznych.

Należy pamiętać, iż w przypadku dywidendy wypłaconej polskiemu podatnikowi przez spółkę mającą siedzibę za granicą, polski udziałowiec zagranicznej spółki będzie musiał wykazywać dywidendę w zeznaniu rocznym i rozliczyć się indywidualnie z otrzymanej kwoty wobec polskiego urzędu skarbowego.

Postanowienia bilateralnych konwencji podatkowych wyznaczają metodę unikania podwójnego opodatkowania, stosowaną przy rozliczeniu zagranicznych dywidend.

Spółka wypłacająca dywidendy osobom fizycznym jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek od dywidend stosując stawkę 15 proc. i przekazywać pobrane kwoty do urzędu skarbowego. Zaliczka na podatek od dywidend pobierana przez spółkę jest rozliczna w rocznym zeznaniu podatkowym, tak samo jak w przypadku podatku od wynagrodzeń.

Również w przypadku, gdy spółka wypłaca dywidendę akcjonariuszom czy udziałowcom z zagranicy, obowiązuje zasadniczo podatek od dywidend w wysokości 15 proc. Istnieje jednak kilka wyjątków. Jeśli spółka wypłaca dywidendę podmiotowi, którego udział w kapitale zwolniony jest z opodatkowania i udział ten należy do spółki holenderskiej, to w takim przypadku dywidenda zwolniona jest z podatku.

Holenderskie spółki nie podlegają obowiązkowi pobierania zaliczki na podatek od dywidend, jeśli dywidenda wypłacana jest podmiotom zarejestrowanym w innym kraju UE, których udział w kapitale holenderskiej spółki wynosi co najmniej 5 proc.

Dla osób fizycznych nie będących rezydentami podatkowymi w Niderlandach oraz dla spółek nie zarejestrowanych w Niderlandach, do których nie mają zastosowania wyłączenie od ww. podatku, często stosowany jest podatek niższy niż 15 proc., na podstawie umów dwustronnych.

 

Podatki gminne

 

Poza podatkami bezpośrednio związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podatkami od wynagrodzeń, przedsiębiorstwa w Niderlandach potrącają i odprowadzają również podatki ogólne na rzecz gminy; m.in. podatek od nieruchomości (nid. onroerendgoed belasting); podatek od użytkowania przestrzeni publicznej (nid. precario); wywóz nieczystości stałych i płynnych (nid. reinigingsrecht) czy opłaty na rzecz ochrony środowiska, np. za użytkowanie wody gruntowej i pitnej, energii, podatek od samochodu, za uzdatnianie wody pitnej (nid. waterschapbelasting). Kwestie podatkowe w Niderlandach, z uwagi na ich złożoność, najlepiej konsultować przy pomocy wyspecjalizowanych biur i doradców prawno-podatkowych. Lista takich doradców znajduje się na stronie www.niedziela.nl.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Dentysta Toruń

Invisalign - przezroczysty aparat ortodontyczny Nakładki na zęby Invisalign to nowoczesna tech...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

Invisalign - innowacyjny aparat na zęby Nakładki zębowe Invisalign to zaawansowana technologia...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

Invisalign - innowacyjne nakładki na zęby Aparat ortodontyczny Invisalign to zaawansowana tech...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert