Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-15 11:41:23
holandia, zamówienia, firmy, prawo

Niderlandzki system zamówień publicznych jest dostosowany do przepisów Unii Europejskiej. Obowiązują więc ustalone progi finansowe, zasady przejrzystości oraz zakaz dyskryminacji podmiotów.

 

Informacje na temat wspólnotowego systemu zamówień publicznych dostępne są m.in. na portalu zamówień publicznych Wspólnoty Europejskiej – SIMAP: http://simap.europa.eu/index_pl.html.

Dyrektywy unijne dotyczące zamówień publicznych zostały zaimplementowane w Królestwie Niderlandów poprzez różne następujące rozporządzenia rządowe. Pierwsze to Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). Reguluje ono reguły przetargów prowadzonych przez instytucje państwowe, prowincje, gminy, instytucje publiczne oraz stowarzyszenia o charakterze publicznym.

W związku z dyskusją na temat definicji instytucji i stowarzyszeń o charakterze publicznym, ich ilość podlega zmianom. Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Ekonomicznych, Rolnictwa i Innowacji można sprawdzić czy dana instytucja jest zaliczana do tej kategorii.

Drugim rozporządzeniem jest Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). Dotyczy ono zamówień publicznych dla sektorów specjalnych.

Trzecim aktem prawnym regulującym procedury przetargowe jest Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira). Ustawa ta zwiększa poziom ochrony prawnej przedsiębiorstw w procedurach zamówień publicznych.

Ponadto, w Królestwie Niderlandów obowiązuje Het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005), czyli zestaw przepisów porządkowych i regulujący kwestię zamówień publicznych w zakresie pracy w sektorze budowlanym.

Wszystkie instytucje rządowe są zobowiązane do przestrzegania zasad zawartych w ARW 2005. Dobrowolnie korzystają z niej również inne instytucje.

Według informacji uzyskanych z centrum ekspertyz PIANO zastosowanie zasad zawartych w ARW 2005 w przypadku zamówień publicznych w sektorze budowlanym sięga 92 proc.

 

 

Warto zaznaczyć, że w Niderlandach nie istnieją jednolite przepisy dotyczące zamówień publicznych, które obowiązywałyby wszystkie instytucje publiczne.

Nawet w przetargach poniżej obowiązujących w UE progów finansowych podmioty zobowiązane są do przestrzegania zasad konkurencyjności, przejrzystości i niedyskryminacji.

Nie ma też obowiązku publikacji zamówień publicznych, jeśli ich wartość jest niższa od unijnych progów. W praktyce oznacza to, że większość takich przetargów nie jest publikowana w ogóle.

Trendem obserwowanym w Królestwie Niderlandów jest dążenie instytucji państwowych do dokonywania zakupów produktów wytworzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co osłabia decydujące do tej pory kryterium najkorzystniejszej ceny.

 

Zamówienia publiczne firm zagranicznych

 

Według raportu „Cross-border procurement above EU tresholds”, opublikowanego przez Komisję Europejską, odsetek zamówień publicznych realizowanych przez firmy zagraniczne (tzw. zamówienia transgraniczne) pozostaje w Królestwie Niderlandów na poziomie od kilku do kilkunastu procent. Znakomita większość z nich ma charakter pośrednich transgranicznych zamówień publicznych, które realizowane są przez:

 • oddział lub filię firmy zagranicznej (forma występująca najczęściej)
 • firmę z tego samego kraju, co instytucja ogłaszająca przetarg, korzystającą z usług zagranicznych podwykonawców
 • firmę zagraniczną wchodzącą w konsorcjum z firmą lokalną w celu uzyskania zamówienia
 • firmę krajową importująca towary na potrzeby realizacji zamówienia ogłoszonego przez instytucję publiczną
   

Znikomy procent zamówień transgranicznych ma charakter bezpośredni, czyli realizowany jest przez firmę zarejestrowaną poza Królestwem Niderlandów. Np. w 2007 roku takich wygranych przetargów transgranicznych wygranych przez firmy zagraniczne było w Holandii 4,9 proc., w 2008 - 13,6 proc., a w 2009 - 10,7 proc.

Najskuteczniejszym modelem uzyskiwania kontraktów w ramach zamówień publicznych w Królestwie Niderlandów dla podmiotów zagranicznych jest startowanie w procedurach przetargowych oddziału lub filii podmiotu zagranicznego.

 

 

Gdzie szukać informacji o przetargach?
 

 1. Tenders Electronic Daily (TED)  - to suplement Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (European public procurement journal. http://ted.europa.eu). Do publikacji w tym źródle zobowiązuje podmioty wszystkich krajów członkowskich europejskie prawo zamówień publicznych. Chodzi o równy dostęp wszystkich przedsiębiorstw do informacji.
 2. TenderNed – www.tenderned.nl - portal internetowy po niderlandzku i angielsku stworzony przez niderlandzkie Ministerstwo Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji. To główne  źródło informacji krajowej na temat zamówień instytucji państwowych, służy do przeprowadzania przetargów drogą elektroniczną.Przedsiębiorcy zarejestrowani w systemie TenderNed unikną wielokrotnego składania dokumentów uwierzytelniających oraz mogą otrzymać pomoc online w trakcie przygotowywania oferty, a także wsparcie przy ocenie poprawności oferty przetargowej. Zarejestrowane podmioty uzyskają również możliwość otrzymywania informacji o nowych przetargach w momencie ich ogłoszenia. Ponadto, mają dostęp do elektronicznej bazy firm oferentów, do dokumentacji przetargowej online, aukcji elektronicznych oraz ofert współpracy z innymi firmami zainteresowanymi wspólnym przygotowaniem ofert.
 3. Kalendarz zamówień publicznych – www.aanbestedingskalender.nl. To portal po niderlandzku zawierający informacje o przetargach europejskich i krajowych oraz standardowe teksty, których można użyć przy tworzeniu ofert.
 4. Portal dotyczący zamówień publicznych – www.tenderselekt.nl. Płatny portal zawierający informacje o zamówieniach publicznych w Królestwie Niderlandów i innych krajach europejskich, także poniżej europejskich progów finansowych.
 5. Praktycznym źródłem wiedzy na temat prawa zamówień publicznych oraz przetargów w Królestwie Niderlandów jest Niderlandzkie Centrum Ekspertyz w Zakresie Zamówień Publicznych PIANOo , www.pianoo.nl.
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert