Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPolsko-holenderska wymiana handlowa po 11 miesiącach 2016 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Ewa Chmura-Golonka | 2017-02-15 17:00:46
handel zagraniczny, wymiana handlowa, eksport, import, holandia, polska

Według wstępnych danych opublikowanych w systemie Insigos Ministerstwa Rozwoju obroty polsko – holenderskiej wymiany handlowej po jedenastu miesiącach 2016 r. osiągnęły poziom 13,6 mld EUR, odnotowując nieznaczny wzrost o 0,5 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

 

 

I-XI 2015 r.
(mln EUR)

I-XI 2016 r.
(mln EUR)

Zmiana %
2015/2016

Eksport Polski do KN

7 304,0

7 384,4

1,1%

Import Polski z KN

6 269,9

6 261,0

-0,1%

Obroty

13 573,9

13 645,4

0,5%

Saldo

1 034,1

1 123,4

8,6%

 

Źródło: Insigos, MR.

Polski eksport do Królestwa Niderlandów po 11 miesiącach 2016 r. osiągnął wartość 7,4 mld EUR zaś import Polski z KN wyniósł w tym okresie 6,3 mld EUR. Dodatni dla Polski bilans w handlu z KN wyniósł w okresie styczeń-listopad 2016 r. 1,1 mld EUR.

Eksport Polski do Królestwa Niderlandów

Polski eksport do Królestwa Niderlandów jest umiarkowanie skoncentrowany – 30 głównych towarów eksportowych (wg. 8 zn CN) stanowiło 41,5% całości polskiego eksportu do KN w okresie styczeń-listopad 2016 r. Dominującymi grupami towarowymi w eksporcie Polski do KN, których wartość w pierwszych jedenastu miesiącach 2016 r. przekroczyła 100 mln EUR były:

 1. Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych (kod CN 84714900) – wzrost o 4,6% w stosunku do roku poprzedniego – osiągając łączną wartość od początku roku 443,1 mln EUR, udział tej grupy w całkowitym polskim eksporcie do KN wyniósł: 6%.
 2. Części aparatury do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, pozostałe (kod CN 85177090) - wzrost o 94,6%, wartość 380,2 mln EUR, udział w eksporcie 5,1%.
 3. Oleje ciężkie opałowe, inne niż wymienione w 27101951-27101955, o zawartości siarki przekraczającej 1 % masy, inne niż te zawierające biodiesel i inne niż oleje odpadowe (kod CN 27101968) – spadek eksportu o 36,6%, wartość eksportu 293,1 mln EUR, udział w eksporcie 4%.
 4. Papierosy z tytoniu niezawierające goździków (kod CN 24022090) – wzrost o 13,7%, wartość eksportu 218,3 mln EUR, udział w eksporcie 3%.
 5. Meble do siedzenia (z wyjątkiem pozycji od 940110 do 94015900, 9402), z drewnianą ramą, tapicerowane (kod CN 94016100) – wzrost eksportu o 6,4%, wartość 182,6 mln EUR, udział w eksporcie 2,5%.
 6. Aparatura odbiorcza dla telewizji, kolorowa, z ekranem, w którym zastosowano ciekłokrystaliczną technologię wyświetlania (LCD) (kod CN 85287240) – wzrost eksportu o 15%, wartość 174,3 mln EUR, udział w eksporcie 2,4%.
 7. Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5 % lub więcej estrów (famae) (kod CN 38260010) – wzrost eksportu o 71,8%, wartość 105,8 mln EUR, udział w eksporcie 1,4%.
 8. Pojazdy samochodowe z wyjątkiem do transportu substancji promieniujących, (z wyj. w poz. 870410), z siln. tłok. wewn. spal. o zapł. samocz.; m. całk. <= 5 t; pojem. <= 2500 cm3, (kod CN 87042191) – wzrost eksportu o 33%, wartość od początku roku 102,4 mln EUR, udział w eksporcie 1,4%.

Wartość pozostałych grup towarowych jednostkowo nie przekraczała 100 mln EUR w omawianym okresie.

Import Polski z Królestwa Niderlandów

Polski import z Królestwa Niderlandów jest w mniejszym stopniu skoncentrowany niż polski eksport – 30 głównych towarów eksportowych (wg. 8 zn CN) stanowiło 36,5% całości polskiego importu z KN w okresie styczeń-listopad 2016 r. Dominującymi grupami towarowymi w imporcie Polski z KN, w pierwszych jedenastu miesiącach 2016 r. były:

 1. Elektroniczne niemultichipowe układy scalone, składające się z dwóch lub więcej niepodzielnie połączonych monolitycznych układów scalonych (kod CN 85423190) spadek o 20,5% w stosunku do roku poprzedniego – łączna wartość importu od początku roku 499,7 mln EUR, udział tej grupy w całkowitym polskim imporcie z KN wyniósł: 8%.
 2. Ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709), nowe (kod CN 87012010) - wzrost o 46,9%, wartość 416,5 mln EUR, udział w imporcie z KN 6,7%.
 3. Maszyny cyfrowe, przenośne, do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, składające się co najmniej z jednostki centralnej, klawiatury i monitora (kod CN 84713000), - spadek o 0,3%, wartość 138,1 mln EUR, udział w imporcie 2,2%.
 4. Styren (kod CN 29025000) – wzrost o 74,5%, wartość 126,5 mln EUR, udział 2%.
 5. Leki (bez obj. poz. 3002,3005,3006) (kod CN 30049000) – spadek o 35%, wartość importu 125,1 mln EUR, udział 2%.
 6. Polietylen liniowy w formie podstawowej, o gęstości mniejszej niż 0,94 (kod CN 39011010) - spadek o 2,9%, wartość importu 67,5 mln EUR, udział 1,1%.
 7. Masło, tłuszcz i olej, kakaowe (kod CN 18040000) wzrost importu o 9,8%, wartość importu w okresie I-XI 2016 r. wyniosła 62,7 mln EUR, udział w imporcie z Holandii 1%.

Wartość pozostałych grup towarowych była niższa niż 60 mln EUR, a ich udział w całkowitym imporcie Polski z KN nie przekraczał jednostkowo 1%.

Po jedenastu miesiącach 2016 r. Niderlandy były 6. partnerem handlowym Polski pod względem eksportu naszego kraju, co stanowiło 4,4% całkowitego eksportu Polski. Większy eksport Polska odnotowała tylko do Niemiec, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch.

Pod względem importu polskiego, Niderlandy w tym samym okresie zajęły również 6. pozycję, z udziałem 3,8% w całkowitym imporcie Polski, plasując się po takich krajach jak: Niemcy, Chiny, Rosja, Włochy i Francja.

Dane statystyczne holenderskie

Według danych niderlandzkiego urzędu statystycznego – Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) – import Królestwa Niderlandów z Polski w okresie styczeń-listopad 2016 r. wyniósł 7,1 mld EUR – wzrost o 3,2% w stosunku do poprzedniego roku, natomiast eksport KN do Polski osiągnął w tym okresie wartość 9,8 mld EUR – wzrost o 3,9%. Według danych holenderskich łączne obroty w pierwszych jedenastu miesiącach 2016 r. osiągnęły wartość 16,9 mld EUR. Różnica w statystykach dotyczących handlu zagranicznego wg. CBS i GUS wynika z faktu, iż holenderski urząd statystyczny podaje wartości wyeksportowanych towarów według kraju wysyłki towaru, natomiast GUS wg. kraju pochodzenia towaru*.

Wśród partnerów handlowych Królestwa Niderlandów, Polska po jedenastu miesiącach 2016 r. plasuje się na 12. pozycji pod względem głównych dostawców towarów do KN (2% udziału w imporcie holenderskim). W odniesieniu do głównych kierunków eksportowych KN, Polska zajęła w tym okresie 8. pozycję, z 2,5% udziałem w całkowitym eksporcie holenderskim.

 

Źródła: Insigos, Ministerstwo Rozwoju, CBS.

Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze.

*Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym towar został całkowicie pozyskany lub wytworzony, lub jeżeli w jego wytworzenie zostało zaangażowane więcej niż jedno państwo, za kraj pochodzenia uznaje się to państwo w którym został on po raz ostatni poddany istotnej i uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu. Kraj wysyłki jest to natomiast kraj, z którego terytorium towary zostały wprowadzone na obszar Polski. http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/faqHandelZagraniczny.aspx

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Leather Gloves Tokyo

Our soft grain Leather Driving Gloves to provide protection during a variety of activities incl...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Handel, Transport i logistyka, Budownictwo, Energia i surowce odnawialne, Meble Zobacz ofertę

Leather Gloves Panama Red

Our Assembly Work Gloves are as versatile as you are, offering everything you need in a daily w...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Handel, Transport i logistyka, Budownictwo, Budownictwo i architektura, Meble Zobacz ofertę

Współpraca z biurem rachunkowym Toruń

Czy warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym? Biuro rachunkowe Toruń Plusów nawi...
Polska - Toruń 2021-09-14 Dodał: Anna Szewczyk Zdrowie i medycyna, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe, Wydawnictwa Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert