Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzemysł chemiczny w Królestwie Niderlandów

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Ewa Chmura-Golonka | 2017-03-01 09:32:02
przemysł chemiczny, farmaceutyczny, wymiana handlowa, eksport, import

Eksport z Polski do Holandii produktów przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych odnotował w 2016 r. wzrost o 12,4% w stosunku do 2015 r. i osiągnął wartość 438,7 mln EUR. Pomimo tendencji wzrostowej, Polska nadal jednak odnotowuje ujemne saldo w obrotach handlowych z Holandią w sektorze chemicznym.

Przemysł chemiczny jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki holenderskiej. W 2015 r. sektor ten zatrudniał 56 tys. osób, w tym, w samym sektorze farmaceutycznym zatrudnionych było 12 tys. pracowników. Holandia, wspólnie z Niemcami i Belgią tworzy jeden z najsilniejszych chemicznych klastrów na świecie skupionych wokół regionów Antwerpia-Rotterdam-Ren-Ruhr (ARRRA - Antwerp-Rotterdam-Rhine-Ruhr Area), który odpowiada za 40% produkcji sektora chemicznego w Unii Europejskiej. Holenderski przemysł chemiczny cechuje wysoki stopień konkurencyjności i nasycenia - na 25 największych firm sektora chemicznego 19 prowadzi działalność produkcyjną na terenie Królestwa Niderlandów. Do największych firm tego sektora obecnych w Holandii można zaliczyć takie koncerny jak: Akzo Nobel N.V., LyondellBasell Industries N.V., Royal Dutch Shell, DOW czy Dupont.

W 2015 r. obroty netto sektora chemicznego w Holandii osiągnęły wartość 47 mld EUR co stanowiło 2% holenderskiego PKB. Spadek obrotów tego sektora o ponad 12% w stosunku do poprzedniego roku był rezultatem niższych cen ropy naftowej, co w konsekwencji przełożyło się na niższe ceny sprzedaży w branży chemicznej.

Przem chem rys.1

Źródło: CBS (Statistics Netherlands), VNCI Jaarverslag en Responsible Care Rapport 2015.

W 2015 r. wielkość produkcji w holenderskim sektorze chemicznym spadła w stosunku do 2014 r. o 1%. Jednakże według ostatnich wstępnych danych opublikowanych przez holenderskie Centralne Biuro Statystyki (CBS) w 2016 r. nastąpił wzrost produkcji w sektorze chemicznym o prawie 5% (indeks 104,6) w stosunku do roku poprzedniego.

Przem chem rys.2

Źródło: CBS (Statistics Netherlands), VNCI Jaarverslag en Responsible Care Rapport 2015.

Według holenderskiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego – VNCI (De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) 80% produkcji holenderskiego sektora chemicznego przeznaczone jest na eksport. Od wielu lat Holandia odnotowuje dodatni bilans obrotów handlowych w sektorze chemicznym, należy jednak zaznaczyć, że dane dotyczące eksportu holenderskiego podawane przez CBS obejmują również reeksport co częściowo zawyża wyniki eksportu holenderskiego, którego wartość liczona jest w oparciu o kraj wysyłki produktu, a nie kraj pochodzenia produktu. Podobnie jest w przypadku importu. Wysoki import holenderski produktów chemicznych wiąże się z ich dalszym reeksportem, a niekoniecznie z konsumpcją produktów na miejscu. W 2015 r. Holandia wyeksportowała (razem z reeksportem) produkty sektora chemicznego o łącznej wartości 79,1 mld EUR. Import holenderski w sektorze chemicznym wyniósł w tym okresie 54,4 mld EUR.

Przem chem rys.3

Źródło: CBS (Statistics Netherlands), VNCI Jaarverslag en Responsible Care Rapport 2015.

 

W 2015 r. największymi odbiorcami produktów chemicznych wyeksportowanych z Holandii były przede wszystkim kraje europejskie – 79% eksportu z tego sektora trafiło do Europy, w której głównymi odbiorcami produktów holenderskich były Niemcy (20%), Belgia (12%), Francja (10%), Wielka Brytania (9%), Włochy (5%), Hiszpania (4%), Polska (2%) i Szwecja (2%). Polska znalazła się na 8. pozycji pod względem głównych odbiorców produktów chemicznych pochodzących z Niderlandów. Podobnie sytuacja kształtuje się w imporcie holenderskim produktów chemicznych. Tutaj również głównym partnerem jest Europa z 67% udziałem w holenderskim imporcie tego sektora. Wśród największych europejskich dostawców sektora chemicznego do Holandii znajdują się Niemcy (21%), Belgia (14%), Wielka Brytania (9%), Francja (6%), Włochy (3%), Hiszpania (3%). Udział Polski w imporcie produktów chemicznych do Holandii w 2015 r. wyniósł 1%, plasując Polskę na 17. pozycji pod względem głównych dostawców sektora chemicznego. Ważnym partnerem handlowym pod względem dostaw produktów chemicznych do Holandii są Stany Zjednoczone, które po Niemczech są drugim dostawcą produktów chemicznych do Holandii z udziałem 17%.

Przem chem rys.4

Źródło: CBS (Statistics Netherlands).

Przem chem rys.5

Źródło: CBS (Statistics Netherlands).

Wymiana handlowa Polski z Niderlandami w sektorze chemicznym

Według wstępnych danych opublikowanych w systemie Insigos Ministerstwa Rozwoju i Technologii obroty polsko – holenderskiej wymiany handlowej na koniec 2016 r. osiągnęły poziom 15,1 mld EUR. Polski eksport do Królestwa Niderlandów w 2016 r. osiągnął wartość 8,2 mld EUR zaś import Polski z KN wyniósł w ubiegłym roku 6,9 mld EUR. Polska utrzymuje dodatni bilans w handlu z Królestwem Niderlandów.

W ubiegłym roku obroty wymiany towarowej pomiędzy Polską a Holandią w zakresie przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (sekcja VI CN) osiągnęły wartość 1,5 mld EUR przy znacznej przewadze importu produktów sektora chemicznego do Polski co od wielu lat skutkuje ujemnym saldem w obrotach towarowych z Niderlandami w tej branży.

Przem chem rys.6

Źródło: Insigos Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Eksport z Polski do Holandii produktów przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych odnotował w 2016 r. wzrost o 12,4% w stosunku do 2015 r. i osiągnął wartość 438,7 mln EUR co stanowiło 5,3% całości polskiego eksportu do KN. Tym samym Holandia znalazła się na 8. pozycji pod względem odbiorców polskich produktów przemysłu chemicznego. Eksport produktów przemysłu chemicznego jest mocno skoncentrowany, na 25 pierwszych pozycji towarowych (wg. 4 zn. CN) przypada ponad 90% polskiego eksportu w tym sektorze. Do najważniejszych pod względem wartości towarów wyeksportowanych w 2016 r. do Holandii należy zaliczyć:

 • Biodiesel i jego mieszaniny zawierające do 70 % masy olejów (kod CN 3826), wartość eksportu w 2016 r. wyniosła 126,3 mln EUR, wzrost o 84% w stosunku do roku 2015.
 • Świece, cienkie świece i podobne (kod CN 3406) , wartość eksportu w 2016 r. 73,3 mln EUR, wzrost o 108,1% wobec 2015 r.
 • Preparaty do upiększania, makijażu i pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków) (kod CN 3304), wartość eksportu 21,5 mln EUR, spadek o 53,2%.
 • Preparaty do włosów (kod CN 3305), wartość eksportu 20,8 mln EUR, wzrost o 5,2%.
 • Leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej (kod CN 3004), wartość eksportu 20,3 mln EUR, spadek wobec 2015 r. o 19,4%.
 • Organiczne środki powierzchniowo czynne (oprócz mydła), środki czystości (kod CN 3402), wartość eksportu 16,5 mln EUR, wzrost o 17,9%.

W 2016 r. produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych były drugą najważniejszą grupą towarów importowanych z Holandii do Polski odnotowując nieznaczny spadek o 1,9% w stosunku do 2015 r. Wartość importu w tym sektorze osiągnęła poziom 1,06 mld EUR plasując Niderlandy na 3. pozycji, po Niemczech i Francji, pod względem dostawców produktów chemicznych do Polski. Najważniejszymi towarami importowanymi z Holandii w ubiegłym roku były:

 • Leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej (kod CN 3004), wartość importu 177,8 mln EUR, spadek o 31,5% wobec 2015 r.
 • Węglowodory cykliczne (kod CN 2902), wartość importu w 2016 r. 128,1 mln EUR , wzrost o 57,9% w stosunku do 2015 r.
 • Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe, kwaśne oleje z rafinacji, alkohole tłuszczowe (kod CN 3823), wartość importu 39,5mln EUR, wzrost o 29,8%.
 • Krew ludzka; krew zwierzęca, szczepionki, toksyny, itp., (kod CN 3002), wartość importu 38,9 mln EUR, spadek o 25%.
 • Perfumy i wody toaletowe (kod CN 3303), wartość importu 37,7 mln EUR, wzrost o 8,7%.
 • Spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne, pozostałe (kod CN 3824), wartość importu 34,2 mln EUR, wzrost o 18,2%.
 • Nawozy mineralne lub chemiczne wieloskładnikowe, zawierające azot, fosfor i potas (kod CN 3105), wartość importu 31,9 mln EUR, wzrost o 27,1%.
 • Farby, pokosty, itp. na bazie polimerów rozpuszczonych nie w wodzie (kod CN 3208), wartość importu 27,6 mln EUR, wzrost o 0,4%.
 • Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe, dezodoranty do pomieszczeń (kod CN 3307) wartość importu 26,6 mln EUR, wzrost o 42,2%.
 • Mieszaniny substancji zapachowych stosowane jako surowce w przemyśle (kod CN 3302), wartość importu 25,7 mln EUR, wzrost o 8,7%.

Jak już wspomniano na początku holenderski przemysł chemiczny cechuje wysoki stopień konkurencyjności i nasycenia. Firmy niderlandzkie kładą duży nacisk na innowacje i wysoką jakość produktów, według VNCI w 2013 r. przemysł chemiczny przeznaczał 1,25% swoich obrotów, tj. 750 mln EUR na badania i rozwój w sektorze chemicznym.

Wejście na rynek chemiczny w Holandii wymaga dużego zaangażowania kapitałowego koniecznego do rozpoczęcia wysokonakładowej produkcji, co powoduje, że rynek zarezerwowany jest głównie dla średnich i dużych spółek. Dodatkową przeszkodą na rynku holenderskim dla nowych spółek sektora chemicznego jest silna obecność światowych koncernów oraz podatność sektora na fluktuacje cen surowców wykorzystywanych przy produkcji chemii.

Z pewnością dużym wyzwaniem dla firm sektora chemicznego będzie sprostanie aktualnym trendom światowym związanym ze starzejącą się populacją, zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska, zmniejszającymi się zasobami naturalnymi wykorzystywanymi w produkcji chemicznej czy przenoszeniem produkcji do krajów azjatyckich i południowo-amerykańskich – szanse na skuteczny rozwój będą miały te firmy, które będą w stanie zapewnić wysoko innowacyjne produkty oparte na nowoczesnych technologiach, na które popyt w najbliższych dekadach będzie rósł.

 

Oprac.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze.


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Pozostałe wyroby chemiczne Zobacz ofertę

Przewodnik KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi czujniki temperatu...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert